OM azonosító: 031494


BALATON
(Székhely)

Mikófalva

(Telephely)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!           

Szeretettel köszöntök minden kedves Látogatót a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola megújult honlapján!

     Intézményünk 2013. szeptember 1. óta működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Három iskolánk közül Balatonban található a nyolc évfolyamos székhelyiskola, Borsodszentgyörgyön egy szintén nyolc évfolyamos tagiskola és mikófalvai telephelyünkön egy alsó tagozatos összevont osztály.  Iskoláink egységes elvek alapján működnek, de a tagintézmények megtartották szakmai önállóságukat, egyéni arculatukat. Célunk: diákjaink magas színvonalú nevelése-oktatása, hogy a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető tisztességes emberré váljanak.


BORSODSZENTGYÖRGY
(Tagintézmény)

Elérhetőségeink

(A feladatellátási helyek elérhetők a képre kattintással is.)

      Nagy gondot fordítunk a keresztény magatartás kialakítására, a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztésére. A pedagógusok szakmailag jól felkészültek, jó közösséget alkotnak, egységes nevelési elveket érvényesítenek munkájuk során. Mindez garancia arra, hogy célkitűzéseinket elérjük: diákjaink jó eredményeket érnek el a versenyeken és a felvételiken, megállják helyüket későbbi tanulmányaik és munkájuk során.

      Kedves Látogató! Kérem, hogy a további lapokon ismerkedjen meg tagiskoláinkkal, azok munkájával, sajátosságaival. Szeretettel várjuk iskoláinkban, ha gyermeke nevelését-oktatását nevelőtestületünkre kívánja bízni.
                         Tisztelettel:                 Kiss Jánosné
                                                              igazgató

 

 

  
  

 

BEIRATKOZÁS  A  2018/2019-ES TANÉVRE

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
Az első évfolyamra való beiratkozás rendje

 

A 2018. évben tanköteles korba lépő, 2012. augusztus 31-ig született gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes, vagy a szülő által választott általános iskola első évfolyamára.

A beiratkozás ideje:

  • 2018. április 12. (csütörtök)   8.00-18.00 óra között
  • 2018. április 13. (péntek)       8.00-18.00 óra között

A beiratkozás helye:    

  • Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

3347 Balaton, Kossuth L. út 80.

  • Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Mikófalvai Telephelye

3344 Mikófalva, II. Rákóczi F. út 6.

  • Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi Tagiskolája

3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  • Adategyeztetéshez kérjük:     gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,

a szülő személyi igazolványa.

 

   

EFOP-1.3.5-16-2016-00734 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában


Határtalanul iskola 2015.      

Határtalanul iskola 2016.

 

Letölthető dokumentumaink:

ALAPÍTÓ OKIRAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PEDAGÓGIAI PROGRAM

HÁZIREND