Hitvallásunk

Az óvoda védőszentjének Páduai Szent Antalt, a gyermekek védőszentjét választottuk.
Pedagógiai tevékenységünkben a keresztény értékrendre építünk, melyben a nevelő jelleg dominál. Sokszínű tevékenységformával állunk a gyermekek rendelkezésére, melyben a játéknak, a teremtett világ tevékeny felfedeztetésének és a hagyományoknak fontos szerepe van. Nevelési céljainkat a szülőkkel együttműködve szeretnénk megvalósítani, hiszen a gyermek életében, fejlődésében, az eredményes hitre nevelésben a családnak meghatározó szerepe van. Ebből adódik, hogy a szülők bevonását az óvodai életbe nélkülözhetetlennek tartjuk és a családi nevelés segítésére kiemelt figyelmet fordítunk. Fontos számunkra a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, a gyermekek – szülők – munkatársak alkotta kör közösségi jellegének kialakítása, fejlesztése.

Nevelési célunk

Katolikus óvodai nevelésünkkel célunk, olyan gyermekek nevelése, akik az óvodáskor végére – életkoruknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelően: – testileg, lelkileg és szociálisan érettek. – megfelelő önállósággal rendelkeznek, – meg tudják különböztetni az értékeset az értéktelentől, – szeretik és óvják környezetüket, – tetteikért felelősséget vállalnak, – kreatívak, – felfedezik az összetartozás örömét, – másokat tiszteletben tartanak, – elsajátítják a keresztény együttélés, együttműködés alapvető normáit. Munkánkat a gyermekek iránti szeretet, tisztelet, a türelem és megértés jellemzi. Helyi óvodai nevelési programunk a gyermekek tevékenységére, játékosságra épül. Jót és jól játszani ez a gyerek dolga.

Csoportjaink

Margaréta csoport: 23 fő

• Demőkné Riba Klára – Klári néni
• Váradi Emíli Rozália – Emi néni
• Molnár – Varga Szabina – Szabina néni

Napocska csoport: 20 fő

• Réz Péterné – Ági néni
• Vámosné Maruska Beatrix – Bea néni
• Németh Lászlóné – Margit néni

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi és Balatoni Tagóvodáinak
HÁZIRENDJE

Ide kattintva házirendünk új lapon jelenik meg, ahol le is tölthető.