Oldaltérkép   Nyomtatási nézet  

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Borsodszentgyörgyi Tagiskola

Home > Iskolánkról > Tagintézményünk bemutatása

Tagintézményünk bemutatása

Tagiskolánk tanulói létszáma a 2016/2017-es tanévben 162 fő. 8 évfolyamon, 8 tanulócsoportban tanulnak diákjaink. Más településről 89 tanuló jár be (54,9%). Utaztatásukat két iskolabusszal oldjuk meg. Ózdról, Borsodnádasdról, Járdánházáról és Arlóból vannak bejáró tanulóink. Osztálylétszámaink 16-27 fő közöttiek.

Sajátos nevelési igényű tanulóinkat integráltan oktatjuk. Logopédus, gyógypedagógus gondoskodik kiemelt fejlesztésükről. Sajnos egyre magasabb a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők száma. Felzárkózásukban fejlesztőpedagógus segíti őket.

Tantestületünk 12 fő főállású pedagógusból áll. Valamennyi pedagógus főiskolai diplomával rendelkezik (5 tanító, 7 tanári képesítéssel). Három pedagógus rendelkezik szakvizsgával is. A hiányzó szakok tanítását óraadókkal oldjuk meg. A tanítók, tanárok munkáját két pedagógiai asszisztens segíti.

A tagintézmény 8 tanteremmel, 1 számítástechnika szaktanteremmel, 1 tornateremmel és több kisebb foglalkoztató szobával rendelkezik. A tantárgyak megfelelő színvonalú oktatásához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk. 5 tanteremben van digitális tábla, melyeket szinte minden órán használunk.

2013. szeptemberétől egyházi fenntartású köznevelési intézmény lettünk. Megragadunk minden lehetőséget, mely gyermekeink értelmi, érzelmi és lelki emelkedését szolgálják.

Iskolánk katolikus ökumenikus jelleggel működik. Az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világszemléletben és ezt ki is nyilvánítja. Célunk, hogy tanulóink a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá váljanak.

Tagintézményünk Szülői Szervezete aktívan vesz részt az iskolai programokban. Nagy segítséget jelentenek különösen a farsangi karneválon és a gyereknapi rendezvényeken.

Borsodszentgyörgyi Diákokért Alapítvány 1996 óta támogatja a rászoruló diákokat, hozzájárul az iskola oktató és nevelő munkájához, a szabadidős tevékenységek színvonalas működtetéséhez.

A településen működő civil szervezetekkel együtt rendszeresen részt veszünk a falu kulturális rendezvényein (Falunap, Mindenki karácsonya, Lepényfesztivál, Szüreti felvonulás stb.).

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Borsodszentgyörgyi Tagiskola 

 

3623 BORSODSZENTGYÖRGY,
Szentgyörgy út 95.-97.

Telefon: 48/445-523
e-mail: iskbsztgy@gmail.com

tetejére