Név   Osztályfőnök tanított tantárgy
Kiss Jánosné Intézményvezető, általános iskolai tanár   Matematika
Csuhajné Érsek Klára Intézményvezető h., általános iskolai tanár   Matematika
Pappné Bóta Katalin Tanító 2.o Tanító, német nyelv
Bóta Ágnes Tanító 3.o Tanító
Mihályné Kormos Katalin Tanító 4.o Tanító, alsós munkaközösség vezető
Tavaszi Györgyi Tanító 1.o Tanító
Csuhány Ildikó Általános iskolai tanár 6.o Technika és életvitel, Természetismeret,                  Biológia                   Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése
Kormosné Szabolcsi Brigitta Általános iskolai tanár 7.o Testnevelés
Kovácsné Bóta Zsuzsanna Általános iskolai tanár 8.o Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma                                                       Felsős munkaközösség vezető
Tóth Zoltán Általános iskolai tanár 5.o Történelem és állampolgári ismeretek                       Tanulószobai foglalkozás
Bocsi Mária Általános iskolai tanár   Angol nyelv
Papp Dénesné Hittanár   Hit-és erkölcstan        Tanulószobai foglalkozás
Surányiné Takács Melinda Általános iskolai tanár   Földrajz                              Tanulószobai foglalkozás
Óraadók:      
Kis Pap Zoltán Általános iskolai tanár   Fizika
Mandákné Rabóczki Erika Gyógypedagógus   Sajátos nevelési igényü tanulók fejlesztése
Némethné Ludnay Zsuzsanna Általános iskolai tanár   Rajz
Németh  Sándorné Általános iskolai tanár   Kémia
Vanyó János Általános iskolai tanár   Ének - zene
Technikai dolgozók      
Kormos Emese Gazdasági vezető    
Kormosné Bóta Györgyi Iskolatitkár    
Kormos Sándorné Pedagógiai asszisztens    
Bartók Tibor Fűtő-karbantartó    
Kormosné Érsek Viktória Takarító